Registracijom/otvaranjem korisničkog naloga na internet stranici www.polovnaplovila.rs smatra se da je korisnik ove Uslove u celosti pročitao, razumeo i prihvatio.
Vlasnik domena www.polovnaplovila.rs je vlasnik autorskih prava na sve sopstvene sadržaje (tekstualne, foto, video i audio materijale, baze podataka i programerski kod) i vlasnik prava na licencne sadržaje koje na portalu prenosi. Ukoliko posetilac neovlašćeno i u svrhe koje nisu lične, koristi bilo koji deo portala bez pisane saglasnosti vlasnika, smatraće se da vrši povredu autorskih prava vlasnika portala. U slučaju povrede autorskih prava, redakcija u skladu sa zakonom, ima pravo na sudsku zaštitu i naknadu štete. Uredništvo portala će razmotriti primedbe posetilaca koji smatraju da im je objavljivanjem sadržaja na portalu povređeno sopstveno autorsko pravo. U slučaju da se utvrdi da se radi o povredi autorskih prava, tekst, fotografija, video i audio materijal i dr. biće odmah skinuti sa portala.

Kada je reč o pitanjima posetilaca, zadržavamo pravo da ne objavimo sadržaje kojima se povređuje privatnost nekog lica, uvredljive sadržaje kao i sadržaje koji su u suprotnosti sa odredbama Zakona o javnom informisanju. Vlasnik portala ne snosi odgovornost za sadržinu internet stranica izvan svog portal a do kojih se došlo linkom preko portala. Vlasnik portala nije odgovoran ni za kakvu štetu nastalu oglašavanjem na svom portalu, jer se radi o poslovnom odnosu između posetioca portala i oglašivača. Uredništvo može u svakom trenutku da izmeni i dopuni ova pravila, koja se primenjuju od dana objavljivanja na portalu.

Objavljujući vaš oglas na ovom sajtu, potvrđujete da ste u saglasnosti sa našim uslovima koji su navedeni ispod i da ih prihvatate. Zadržavamo pravo da izmenimo ili neobjavimo oglas koji nije u saglasnosti sa našim uslovima objavljivanja. Sadržaj našeg sajta dostupan je ljudima svih uzrasta, rasa, vera ili naconalnosti. Korisnici će prijavom na naš portal dobiti mogućnost da postave dva oglasa. Za svaki sledeći oglas član portala će morati da kontaktira uredništvo i nakon dogovora moći da postavi više oglasa. Čuvaćemo privatnost svih registrovainh članova internet sajta  i štititi lične podatke posetilaca.

Portal možete posetiti bez otkrivanja bilo kakve informacije o sebi. Ukoliko budete ostavljali oglas na našoj berzi, tražićemo lične podatke o vama kako bismo vam omogućili ostvarivanje kontakta sa potencijalnim interesentima za vaše plovilo. Informacije koje dobijemo od vas mogu uključivati vaše ime i prezime, adresu, brojeve telefona i e-mail adresu.

Informacije koje nam dostavite čuvaju se na našem serveru, a mogu im pristupiti naši zaposleni, državni organi uz određeni nalog, pravna  lica koja angažujemo da obrađuju podatke u naše ime u svrhe navedene u ovoj politici ili druge svrhe za koje ste vi dali odobrenje. Takođe, možemo preneti informacije o upotrebi našeg internet sajta trećim licima ali to neće uključivati informacije na osnovu kojih vi možete biti identifikovani. Osim ako to zakon ne nalaže, nećemo ni na koji način učiniti dostupnim niti distribuirati informacije o vama koje nam dostavljate, bez vašeg prethodnog odobrenja.
Ukoliko ste maloletni, neophodno je da dobijete dozvolu svojih roditelja ili staratelja pre nego što nam date informacije o sebi. Maloletnim korisnicima koji nemaju ovakvo odobrenje nije dozvoljeno da nam daju lične informacije.